สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

วิชาเลือก กศน.2551

วิชาเลือก กศน.2551

 

เอกสารประกอบรายวิชาเลือก
หลักสูตร กศน.2551

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชาเลือก มาตรฐานการเรียนรู้

วิชาเลือกสาระพัฒนาสังคม.rar

วิชาเลือกสาระความรู้พื้นฐาน.rar 

วิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้.rar

วิชาเลือกสาระการประกอบอาชีพ.rar

 วิชาเลือกสาระทักษะการดำเนินชีวิต.rar

 

 

ผู้จัดทำ/เว็บมาสเตอร์ : นายอาคม  จันตะนี (ครู กศน.ตำบล)

                                                                                                                          
ติอต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     กลุ่มงานอำนวยการ

     งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

     กศน.อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

     โทร. ๐๒-๕๙๓-๔๕๐๔  ในวัน / เวลาราชการ

     e-mail : arkhom2010@hotmail.com (อ.อาคม  จันตะนี : ครู กศน.ตำบล)

view